Strona główna Artykuły Oferta Sklep Kontakt  

2008-07-16
Artykuł 7 – Automatyka i monitoring


Jak już wspomniano w artykule 6, nowoczesne PPT są w pełni automatyczne. Dozór obsługi ogranicza się do wizualnej kontroli obiektu 1-3 razy na dobę oraz cotygodniowego raportu.
Sercem systemu jest zazwyczaj sterownik (PLC) z oprogramowaniem. Steruje on pracą wszystkich urządzeń na podstawie danych z czujników (mierników),nastaw użytkownika oraz funkcji swojego programu.Do wprowadzania nastaw użytkownika służy zazwyczaj panel operatorski. Można dzięki niemu wprowadzić takie dane jak: czas pracy urządzeń, czas ich postoju, czas zwłoki w reakcji na sygnał, etc. Rejestruje on również ważne zdarzenia takie jak alarmy i awarie oraz czasy pracy niektórych urządzeń.
Program sterownika to bardziej skomplikowany element. Do jego modyfikacji potrzebny jest komputer ze specjalną przystawką. Program wraz ze sterownikiem dostarczany jest przez oferenta technologii i jest zazwyczaj jego własnością na zasadzie praw autorskich.
Najprostszym ale istotnym elementem nastaw, są nastawy czujników (mierników). Mają one duży wpływ na zużycie energii całego systemu i jako takie znakomicie służą optymalizacji. Do podstawowych mierników należą : sondy poziomu ścieków w zbiorniku i mierniki podciśnienia.fot.1


Uzupełnieniem automatyki może być system monitoringu. Monitoring jest zazwyczaj rozwiązaniem autorskim dostawców kanalizacji podciśnieniowej. Zasadniczo można go podzielić na:

- monitoring pompowni próżniowo-tłocznejfot.2


- monitoring zaworów.


fot.3fot.4


Realizowany jest on najczęściej kablowo, choć w związku z rozwojem techniki w branży telekomunikacyjnej, realnym stają się systemy bezprzewodowe.
Chyba wszystkie tego typu systemy wyposażone są w bazę danych do gromadzenia zebranych informacji, wizualizację do ich przeglądania zarówno bieżącego jak i historycznego oraz moduły do transferu danych (wydruki, zapis danych). Bardzo pomocnym jest również przesyłanie danych do innych lokalizacji (UG, kierownik ZK, etc.) oraz system powiadamiania użytkownika o awarii poprzez komunikat sms.


Spis fotografii:

fot.1 – panel operatorsko-kontrolny starszego typu
fot.2 – monitoring PPT typu Vabtronic firmy VAB, ze strony internetowej oferenta
fot.3 – monitoring zaworów typu FMS firmy FLOVAC, ze strony oferenta
fot.4 – czujnik stanu otwarcia zaworu

 REKLAMA