Strona główna Artykuły Oferta Sklep Kontakt  

2008-07-10
Artykuł 6 – Pompownia próżniowo-tłoczna


Budynek pompowni próżniowo-tłocznej jest obiektem niewielkim (ok.35m2;150m3), porównywalnym z wolnostojącym garażem. „Budynek ten w żargonie inżynierskim nazywany jest „pompownią próżniowo-tłoczną”, a przecież nie wytwarza się próżni – tylko podciśnienie. Synonimem tej nazwy jest również stacja próżniowo-tłoczna”1). Istnieją stacje zagłębione w gruncie (bunkry), nadziemne jednokondygnacyjne (ze zbiornikiem doziemnym, zewnętrznym) i dwukondygnacyjne (ze zbiornikiem wewnętrznym) oraz obiekty kontenerowe (kompaktowe).


fot.1


W budynku PPT zainstalowane są podstawowe urządzenia systemu podciśnieniowego i są to:
- pompy próżniowe
- pompy tłoczne
- armatura (rurociągi technologiczne, zasuwy, zawory, czujniki, przepływomierz, etc.)
- automatyka (zasilanie, sterowanie, sygnalizacja)
- w zależności od wersji zbiornik podciśnieniowy
- w zależności od wersji agregat prądotwórczy.
Na terenie wokół budynku PPT zainstalowane są:
- w zależności od wersji zbiornik podciśnieniowy
- w zalezności od wersji agregat prądotwórczy
- biofiltr
- studzienka zbiorczo-zaworowa
- komora zasuw.Pompy próżniowe
Służą do wytwarzania niezbędnego podciśnienia w systemie. W pierwszych systemach kanalizacji podciśnieniowej w Polsce, stosowane były pompy z pierścieniem wodnym. Miały one jednak tę wadę, iż wymagały od użytkownika stosowania odpowiedniej jakości wody. Z czasem oferenci technologii zmienili pompy wodne na pompy z pierścieniem olejowym lub suche. Suma ich wydajności jest ściśle związana z architekturą sieci. Różnica może tkwić w ich ilości, gdyż jedni oferenci preferują zastosowanie mniejszej ilości pomp o większej wydajności a inni większej ilości pomp o mniejszej wydajności. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. Wspólną cechą jest to iż są to zazwyczaj pompy firmy Busch i że zawsze montowana jest jedna pompa więcej (rezerwowa).


fot.2


Pompy tłoczne (ściekowe)
Służą do opróżniania zbiornika ze ścieków i tłoczenia ich do zadanej lokalizacji (kolektor grawitacyjny, oczyszczalnia ścieków). Zasadniczo w zależności od typu PPT stosowane są pompy suchostojące (zbiornik podciśnieniowy wewnątrz PPT) oraz zatapialne (zbiornik podciśnieniowy doziemny). Jeżeli zbiornik podciśnieniowy jest jeden, pompy tłoczne zawsze są dwie, zasadnicza i rezerwowa. Istnieją systemy, w których zastosowano dwa lub więcej zbiorników podciśnieniowych z systemem rurociągów umożliwiającym swobodne przełączanie ich pomiędzy sobą. W tych przypadkach możliwe jest zastosowanie tylko jednej pompy tłocznej dla jednego zbiornika. Najczęściej stosowanymi pompami są te produkowane przez firmy Flygt i Herborner.

Zbiornik podciśnieniowy
Zbiornik podciśnieniowy w 2/3 swojej objętości jest buforem (magazynem) podciśnienia a w 1/3 swojej objętości zbiornikiem na ścieki. Może on być zbudowany z tworzyw sztucznych (laminatów), stali czarnej oraz nierdzewnej. Może być zainstalowany wewnątrz budynku PPT (zbiorniki poziome, 4-10 m3) lub na zewnątrz, doziemnie (zbiorniki pionowe, 12-20 m3).


fot.3


Automatyka
Nowoczesne PPT są w pełni automatyczne. Dozór obsługi ogranicza się do wizualnej kontroli obiektu 1-3 razy na dobę oraz cotygodniowego raportu. W celu optymalizacji pracy systemu, dane pracy są rejestrowane i raportowane, co umożliwia racjonalną zmianę nastaw poszczególnych urządzeń. PPT mogą być dodatkowo wyposażone w systemy monitoringu skoordynowany z systemem powiadamiania. Monitoring kanalizacji podciśnieniowej będzie tematem jednego z kolejnych artykułów.

Biofiltr
Odsysane z układu powietrze, jest tzw. atmosferą ściekową. Może zawierać gazy ściekowe (metan, siarkowodór,etc.), choć w znikomych ilościach. Gazy te są neutralizowane przez florę bakteryjną znajdującą się w wypełnieniu biofiltra. Biofiltr, to mały zbiornik, w którym na specjalnym ruszcie rozłożona jest substancja organiczna w której egzystują bakterie. Odessane przez pompy próżniowe powietrze jest „oczyszczane” podczas przemieszczania się przez organiczne wypełnienie biofiltra.


fot.4Literatura :
[1] – „Systemy kanalizacji podciśnieniowej”, prof. nadzw. dr hab. inż. J.Łomotowski, Wodociągi-Kanalizacja nr 2/2007

Spis cytatów:
1) cytat z poz. [1]

Spis fotografii:
fot.1 – budynek pompowni próżniowo-tłocznej
fot.2 – pompy próżniowe
fot.3 – zbiornik podciśnieniowy wewnątrz budynku PPT
fot.4 – biofiltr wypełniony korą sosnową

 REKLAMA