Strona główna Artykuły Oferta Sklep Kontakt  

2008-05-21
Artykuł 5 – Przykanalik i kolektor podciśnieniowy


Rurociągi podciśnieniowe prowadzi się od studzienki zbiorczo zaworowej do pompowni próżniowo-tłocznej. Architektura sieci jest bardzo różna, uzależniona od topografii kanalizowanej miejscowości oraz lokalizacji pompowni p-t. Uwarunkowania te w konsekwencji determinują ilość kolektorów głównych oraz ilość pompowni p-t.


rys.1


Rurociągi podciśnieniowe najczęściej budowane są ze standardowych rur PE o SDR11-17 w średnicach 90-280mm , choć zdarzają się realizacje z PVC czy specjalnych rur do kanalizacji podciśnieniowej.
fot.1


Pewnego rodzaju specyficzną cechą profilu kolektora podciśnieniowego jest jego kształt zębów piły. Świadomie piszę o tym profilu, choć zdaję sobie sprawę, że istnieją również profile w kształcie fali i kieszeni, gdyż profil piłokształtny jest profilem dominującym i uznawanym za najnowocześniejszy. Ten charakterystyczny kształt, nadają profilowi zastosowane wzniosy. Stosowane są one zasadniczo do wypłycania rurociągów oraz do omijania przeszkód. W przypadku przykanalików użycie wzniosów umożliwia podłączenie do sieci studni, której przyłącze podciśnieniowe znajduje się niżej niż kolektor, co stanowi istotną przewagę systemów podciśnieniowych w stosunku do grawitacyjnych. W płaskim terenie uskoki stosuje się co ok. 150m, co wynika z tego, że wysokość wzniosu to ok. 30 cm a minimalny spadek rurociągu to 0,2%.


rys.2


Inną charakterystyczną cechą tych kolektorów jest sposób włączania przewodów bocznych do głównych. Ze względu na to, iż w miejscu włączenia, w kolektorze głównym w obu kierunkach panuje podobne podciśnienie, napływające z przewodu bocznego ścieki są przez specjalny trójnik kierunkowane. W przeciwnym razie dochodziłoby do spłynięcia części ścieków w kierunku przeciwnym do przepływu.
Pamiętać należy aby zaprojektować na kolektorach głównych zasuwy sekcyjne co min. 450m oraz na kolektorach bocznych. Jest to istotne ze względów eksploatacyjnych. Niektóre firmy obligatoryjnie stosują również rury inspekcyjne, choć nie jest to konieczne.
Projektując profile rurociągów, trzeba przestrzegać pewnych zasad. Niektóre z nich są oczywiste a niektóre są owiane pewnego rodzaju tajemnicą. Z tego względu, porządanym jest aby profile projektowali poszczególni dostawcy technologii lub co najmniej je weryfikowali.
Ważne jest z punktu widzenia inwestycyjnego, że kolektory i przykanaliki podciśnieniowe układa się w wąskich, zazwyczaj nie umocnionych i płytkich wykopach. Generalnie przyjmuje się, że głębokością posadowienia rurociągów jest głębokość przemarzania gruntu , czyli ok. -1,2 m. Przynosi to znaczne oszczędności w objętości wykopów, wymiany gruntu, odwodnienia, robót odtworzeniowych a nawet w kosztach organizacji budowy, gdyż często nie trzeba organizować objazdów. Kolektory można też układać w mniejszych odległościach od infrastruktury podziemnej czy fundamentów budynków niż kolektory grawitacyjne.


fot.2
Spis rysunków:
rys.1 – architektura sieci, materiały szkoleniowe firmy Schluff.
rys.2 – charakterystyczne kształtki w kanalizacji podciśnieniowej.

Spis fotografii:
fot.1 – specjalna mufa do kanalizacji podciśnieniowej.
fot.2 – kolektor podciśnieniowy w wykopie.


 REKLAMA