Strona główna Artykuły Oferta Sklep Kontakt  

2008-04-08
Artykuł 4 - Studnia zbiorczo-zaworowa


Wszystkie dostępne na polskim rynku systemy kanalizacji podciśnieniowej opierają się na podobnych regułach projektowania. We wszystkich systemach bardzo podobnie rozwiązane są instalacje w pompowni próżniowo-tłocznej, w zbiorniku oraz w biofiltrze. Systemy kolektorów też z reguły są bardzo podobne. Większość różnic pomiędzy systemami ukryta jest w studniach zbiorczo-zaworowych a szczególnie w samych zaworach opróżniających.

Zawory opróżniające

Podstawowym zadaniem zaworu opróżniającego, jest otwieranie i zamykanie dostępu do podciśnienia zgromadzonego w kolektorach. Podciśnienie to, swą energią, opróżnia studzienkę z nagromadzonych ścieków oraz powoduje napływ do kolektora odpowiedniej dawki powietrza. Zazwyczaj zawory opróżniające mają możliwość płynnego regulowania czasu swojego otwarcia. Dodatkowymi elementami, w które zawór może być wyposażony mogą być: licznik cykli, sonda zalania czy monitoring.
Wszystkie zawory budowane są z elementów mogących mieć styczność ze ściekami komunalnymi (stal nierdzewna, tworzywa sztuczne (PVC i PE), gumy (NBR, EPDM).Zawory stosowane w kanalizacji podciśnieniowej można podzielić następująco:

a. ze względu na średnicę przelotu:
- średnica zewnętrzna 2” (63mm) a wewnętrzna ok. 50mm
- średnica zewnętrzna 2,5” (75mm) a wewnętrzna ok. 65mm
- średnica zewnętrzna 3” (90mm) w wewnętrzna ok. 75mm.
Najwięcej w Polsce buduje się układów z zaworami 3” (Flovac, Airvac, Iseki). Istnieje duża możliwość wymienności pomiędzy tymi zaworami, co jest ich dodatkowym atutem. Znacznie mniejszą rolę odgrywają zawory tłokowe 2” (Qua-vac, Airvac) oraz membranowe i elektryczne 2”-2,5” (Roediger i Schluff).


fot.1


b. ze względu na budowę mechanizmu zamykającego:
- zawory tłokowe
- zawory membranowe
- zawory nożowe
- zawory wężowe .
Od czasu powstania, prym wiodą zawory tłokowe. Niemal wszyscy oferenci kanalizacji podciśnieniowych mają je w swojej ofercie (Flovac, Airvac, Iseki, Qua-vac). Zawory nożowe (Schluff) i wężowe (Roediger) to margines. Zawory membranowe promuje w zasadzie tylko firma Roediger.


fot.2


c. ze względu na sposób inicjacji otwarcia:
- impuls ciśnieniowy (gromadzące się ścieki sprężają w rurze powietrze)
- impuls mechaniczny (pływak mechaniczny)
- impuls elektryczny (czujnik elektryczny).
W zdecydowanej większości producenci zaworów wybierają rozwiązanie ciśnieniowe (Flovac, Airvac, Roediger) tylko firma Schluff (impuls elektryczny) oraz firma Qua-vac (pływak) zdecydowały się na inne rozwiązania.


fot.3


d. ze względu na rodzaj energii służącej otwarciu:
- zawory podciśnieniowe
- zawory elektryczne.
Aby ograniczyć liczę miejsc do których należy doprowadzić energię elektryczną, niemal wszyscy producenci do otwarcia zaworu wykorzystują energię podciśnienia zgromadzoną w kolektorze. Często używa się określenia iż zawory są pneumatycznie napędzane. Jedyną firmą, która doprowadza dodatkową energię do napędzania zaworu jest firma Schluff.


fot.4


e. ze sposobem napowietrzenia zaworu:
- z napowietrzaczem wewnętrznym
- z napowietrzaczem zewnętrznym.
Zawory, które do otwarcia wykorzystują energię podciśnienia zgromadzoną w kolektorze (Flovac, Airvac, Iseki, Qua-vac, Roediger) do zamknięcia potrzebują powietrza o ciśnieniu atmosferycznym. Pobierają one wymagane powietrze napowietrzaczami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, w zależności od konstrukcji zaworu.


Studnie zbiorczo-zaworowe

W studni kanalizacyjnej zamontowany jest zawór opróżniający, dla którego stanowi ona osłonę. Jej drugim podstawowym zadaniem jest magazynowanie ścieków. Jest to ważne w przypadku braku w dostawie energii elektrycznej.

Stosowane studnie można podzielić następująco:

a. ze względu na materiał:
- żelbetowe (z betonu hydrotechnicznego min.B25, zbrojonego)
- z tworzyw sztucznych (systemowe rozwiązania własne najczęściej z PE).
Na dzień dzisiejszy studnie z tworzyw sztucznych są troszeczkę droższe, mają one jednak małą wagę, co obniża koszty transportu, magazynowania i montażu. Opłacalność transportu studni żelbetowych kończy się na 150 km, masa klasycznej studni do kanalizacji podciśnieniowej to ok. 2,5 tony.

b. ze względu na kształt przekroju poprzecznego:
- o przekroju okrągłym
- o przekroju kwadratowym.


fot.5


c. ze względu na złożoność:
- prefabrykowane z części (z kręgów lub o przekroju kwadratowym dzielona)
- prefabrykowane monolityczne (specjalna do kanalizacji podciśnieniowej).

d. ze względu wielkość retencji:
- z małą retencją (w przykanaliku grawitacyjnym)
- z dużą retencją (w komorze zbiorczej).

e. ze względu na rozdzielność komór:
- z rozdzielnymi komorami mokrą i suchą
- jednokomorowe.
W studniach z rozdzielnymi komorami nie dochodzi do zabrudzenia zaworu ściekami. Ze względu na normowy wymóg, aby zawór otworzył się będąc w zanurzeniu, mogą i są stosowane również studnie jednokomorowe.


fot.6


f. z włazem:
- przejazdowym (żeliwne i żeliwno-betonowe w 3 klasach obciążenia)
- nie przejazdowym (ogrodowe, tylko do ruchu pieszych, często tworzywowe).

Spis fotografii:

fot.1 – studzienka systemowa PE z zaworem tłokowym Flovac 90 mm, targi POLEKO 2007.
fot.2 – studzienka systemowa PE z zaworem membranowym Roediger 65mm, strona internetowa producenta.
fot.3 – sposób montażu zaworu tłokowego Qua-vac 2” z pływakiem , strona internetowa producenta.
fot.4 – systemowa studnia żelbetowa z zaworem elektrycznym Schluff 65mm, strona internetowa producenta.
fot.5 – żelbetowe studnie do kanalizacji podciśnieniowej o przekroju kwadratowym, monolityczne, przed wbudowaniem.
fot.6 – żelbetowa studnia prefabrykowana złożona z części, jednokomorowa, z zaworem tłokowym Iseki 3”.

 REKLAMA