Strona główna Artykuły Oferta Sklep Kontakt  

2013-04-09
Artykuł 12 - Kanalizacja podciśnieniowa zewnętrzna w Polsce i na świecie


Systemy kanalizacji podciśnieniowej od czasów Joel Liljendahl’a rozwinęły się w dwóch głównych kierunkach – z zastosowaniem zaworów opróżniających membranowych i zaworów opróżniających tłokowych. Zawory membranowe są obecnie w zdecydowanym odwrocie, większość firm oferuje zawory tłokowe. Ciekawe jest to, że konstrukcje większości zaworów dostępnych na rynku są do siebie bardzo podobne, dostrzegalny jest wpływ uwarunkowań historycznych oraz przepływ know-how pomiędzy firmami. Zawór opróżniający jest wizytówką i znakiem firmowym dostawcy technologii.

Rynek oferentów technologii kanalizacji podciśnieniowej jest niszowy i bardzo hermetyczny. Co prawda pojawiają się co jakiś czas nowe firmy, jednak aby odnieść sukces należy działać ogólnoświatowo i mieć sprawdzone know-how. Nie wystarczy skopiować produkt, trzeba wiedzieć jak działa system aby uniknąć kłopotów. Wszystkie błędy i niedociągnięcia kładą się bezlitosnym cieniem na dostawcy technologii co w perspektywie czasu przekłada się na jego sukces lub porażkę. Ponieważ możliwe do popełnienia błędy się sumują , dobrzy dostawcy technologii zazwyczaj monitorują wszystkie etapy życia systemu : koncepcję-projekt-realizację-eksploatację-serwis-modernizację.

Kanalizacja podciśnieniowa, jako rozwiązanie alternatywne, często jest pomijana w rozważaniach koncepcyjnych na rzecz systemów grawitacyjnych i ciśnieniowych. Jest postrzegana jako technologia nowa, nie rozpowszechniona, mało znana i zawodna co nie jest prawdą. Niestety na uczelniach wyższych, kształcących młodych inżynierów temat ten traktuje się po macoszemu a w życiu zawodowym łatwiej jest projektować i realizować systemy ogólnie znane. Dlatego na dostawcach technologii spoczywa obowiązek propagowania tego rozwiązania i stania na straży poprawności realizacyjnej.

Na rysunku poniżej przedstawiono liczących się na świecie producentów zaworów opróżniających do kanalizacji podciśnieniowej zewnętrznej. Nie ma na tym schemacie producentów marginalnych takich jak np. Schluff czy General Vacuum. Wielu producentów przestawiło się na produkcję zaworów do systemów kanalizacji podciśnieniowej wewnętrznej (m.in. Evac).


rys.1


W Polsce pierwsze systemy kanalizacji podciśnieniowej powstały w latach 90-tych ubiegłego wieku. Pionierami były firmy (dostawcy technologii) : Preussag Polska z Wrocławia (z technologią Qua-vac początkowo a następnie technologią Airvac) oraz Roediger z Krapkowic. Z czasem pojawił się przedstawiciel technologii Iseki, firma ISA Polska z Lublina. Stan taki trwał kilka lat, dopóki grupa kapitałowa Bilfinger Berger nie kupiła firmy Airvac w USA i zablokowała sprzedaż zaworów Airvac na rynek europejski. W odpowiedzi , dotychczasowi dystrybutorzy tej technologii w Europie zamienili ją na technologię Flovac.

Obecnie w Polsce mamy trzech liczących się dostawców technologii podciśnieniowej :
FLOVAC Polska Sp. z o.o. (Wrocław)
REVAC Sp. z o.o. (Lublin)
ROEDIGER Vacuum Sp. z o.o.(Krapkowice).

 REKLAMA