Strona główna Artykuły Oferta Sklep Kontakt  

2009-08-18
Artykuł 11 – Kanalizacja próżniowo-lewarowa


W roku 1992 , zespół w składzie :

Czarnota-Bojarska Kinga – współtwórca;
Olszewski Witold – współtwórca, szef zespołu;
Puciłowski Kazimierz – współtwórca;

zgłosił w Urzędzie Patentowym RP następujące wynalazki :

WYN: (21) 293584 Pompownia próżniowo-lewarowa;
WYN: (21) 293585 Kanalizacja podciśnieniowa o wielostopniowym zasięgu;
WYN: (21) 295941 Zawór pływakowo-klapowy do samoregulacji przepływu cieczy.

Wynalazki te stanowią podwalinę nowego systemu kanalizacyjnego , który nosi nazwę kanalizacji próżniowo-lewarowej. Wiodącym twórcą tego wynalazku , jest pracujący do dziś na Politechnice Warszawskiej, na wydziale Inżynierii Środowiska dr inż. Witold Olszewski i od jego nazwiska bierze się potoczna nazwa tego systemu, czyli kanalizacja doktora Olszewskiego.

System ten, choć wyposażony jest w pompy wytwarzające podciśnienie, nie jest systemem podciśnieniowym w hydraulicznym tego rozumieniu. W klasycznej kanalizacji podciśnieniowej, podciśnienie potrzebne jest do transportu ścieków cały czas, sam przepływ jest bardzo dynamiczny a rurociąg w swej znakomitej większości jest pusty. W kanalizacji próżniowo-lewarowej podciśnienie potrzebne jest tylko do wzbudzenia przepływu , rurociąg jest wypełniony a przepływ medium jest wolny. System oparty jest na tej samej zasadzie fizycznej lewara co popularne spuszczanie elastyczną rurką wina z balonu, paliwa ze zbiornika czy wody z akwarium. Przy wzbudzonym, nieprzerwanym strumieniu, przepływ jest ciągły. Po przerwaniu strumienia należy go wzbudzić poprzez ssanie, czyli podciśnienie. Strumień można wstrzymać zatykając rurociąg. Wydawało by się to proste jeśli chodzi o same płyny, problem jest znacznie większy gdy w płynie znajdują się ciała stałe, jak jest zazwyczaj w ściekach komunalnych. Służący temu celowi zawór pływakowo-klapowy słabo spełnia to zadanie. Niedomknięcie zaworu wywołane znajdującymi się w ściekach ciałami stałymi , powoduje konieczność ingerencji człowieka i ponowne wzbudzenie strumienia. Od 1992 roku zawór pływakowo-klapowy zmieniał swą postać ale głównych mankamentów nie udało się usunąć.

System próżniowo-lewarowy nie jest systemem kanalizacji podciśnieniowej!
rys. 1
rys. 2
fot. 1Spis rysunków i fotografii :

rys. 1 – ideowy rysunek pompowni próżniowo-lewarowej , ze stron UP RP.
rys. 2 – ideowy rysunek zaworu pływakowo-klapowego, ze stron UP RP.
fot. 1 – zdjęcie wnętrza studzienki zbiorczej.


 REKLAMA